Plakat_konk_pr_mgr

Już wystartował Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł., publikacje i staże. Prace można zgłaszać do 16.10.2015 r.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kolejny raz ogłaszają konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej promocji Polski, jej konkurencyjności, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz wyzwań rozwojowych. Prace konkursowe powinny nawiązywać do problematyki wizerunkowej promocji Polski, promocji gospodarczej, rolno-spożywczej, turystycznej, sportowej, kulturalnej lub naukowej naszego kraju i jego wybitnych mieszkańców.

Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości 50 000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

 

 

 

 

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

  • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • Pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku USB
  • Streszczenie pracy
  • Notkę biograficzną autora
  • Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych
  • Kopię promotorskiej recenzji pracy
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku weryfikacji pracy pod kątem plagiatu

 

Na zgłoszenia prac magisterskich czekamy do 16.10.2015 r. pod adresem: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul. Górskiego 1, 00 – 033 Warszawa. Więcej informacji i regulamin Konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska (http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja).


 

27 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom XII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie poświęcone tematyce samorządowej, obronione w 2014 roku. Organizatorem konkursu jest redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca – Wolters Kluwer S.A., a jego patronami instytucjonalnymi: Związek Miast Polskich, Związek Województw RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Wśród tegorocznych laureatów Konkursu jest dwóch absolwentów UAM, w tym jeden z naszego Wydziału. Laureatem II nagrody za najlepszą rozprawę doktorską został Bartosz Stępiński – autor pracy pt.„Przestrzenne uwarunkowania wykorzystania funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, napisanej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Stryjakiewicza.

Tegoroczne wręczenie nagród miało szczególny charakter – zbiegło się bowiem z obchodami 25. rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. Z tego względu druga część uroczystości odbyła się w Pałacu Prezydenckim i Ogrodach Prezydenckich, gdzie laureaci konkursu i ich promotorzy mieli okazję spotkać się z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i najbardziej zasłużonymi samorządowcami.

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

 Asocjacja Rosyjskich Geografów Społeczno-Ekonomicznych (ARGO)

 Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk

 zapraszają na

 Międzynarodową Konferencję Naukową Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej: kontekst geograficzny, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 21-23 czerwca 2015 r. oraz na warsztaty geograficzne Społeczno-ekonomiczna transformacja Polski w dniach 24-29 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

http://integration2015.amu.edu.pl/