Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej: kontekst geograficzny

Comment are off

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

 Asocjacja Rosyjskich Geografów Społeczno-Ekonomicznych (ARGO)

 Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk

 zapraszają na

 Międzynarodową Konferencję Naukową Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej: kontekst geograficzny, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 21-23 czerwca 2015 r. oraz na warsztaty geograficzne Społeczno-ekonomiczna transformacja Polski w dniach 24-29 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

http://integration2015.amu.edu.pl/