Absolwent studium doktoranckiego WNGiG wśród laureatów XII edycji ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Comment are off

27 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom XII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie poświęcone tematyce samorządowej, obronione w 2014 roku. Organizatorem konkursu jest redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca – Wolters Kluwer S.A., a jego patronami instytucjonalnymi: Związek Miast Polskich, Związek Województw RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Wśród tegorocznych laureatów Konkursu jest dwóch absolwentów UAM, w tym jeden z naszego Wydziału. Laureatem II nagrody za najlepszą rozprawę doktorską został Bartosz Stępiński – autor pracy pt.„Przestrzenne uwarunkowania wykorzystania funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, napisanej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Stryjakiewicza.

Tegoroczne wręczenie nagród miało szczególny charakter – zbiegło się bowiem z obchodami 25. rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. Z tego względu druga część uroczystości odbyła się w Pałacu Prezydenckim i Ogrodach Prezydenckich, gdzie laureaci konkursu i ich promotorzy mieli okazję spotkać się z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i najbardziej zasłużonymi samorządowcami.

About the Author