Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich „TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ”

|Comments are Off
Już wystartował Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł., publikacje i staże. Prace można zgłaszać do 16.10.2015 r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polska...

Absolwent studium doktoranckiego WNGiG wśród laureatów XII edycji ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

|Comments are Off
27 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom XII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i...

Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej: kontekst geograficzny

|Comments are Off
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska  Asocjacja Rosyjskich Geografów Społeczno-Ekonomicznych (ARGO)  Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk  zapraszają na  Międzynarodową Konferencję...