Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, poza działalnością badawczą i dydaktyczną, oferuje usługi dla przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych naszą działalnością.

Oferta obejmuje m. in.:

 • ekspertyzy
 • raporty
 • strategie rozwoju
 • badania ewaluacyjne
 • szkolenia:
  • Wykorzystanie narzędzi matematycznych i statystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
  • Wykorzystanie narzędzi wizualizacji kartograficznej w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
  • Wykorzystanie narzędzi geostatystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
  • Zarządzanie projektami i finansowanie ich ze środków europejskich

 

W przypadku pytań dotyczących ewentualnej współpracy, prosimy skontaktować się z Sekretariatem lub skorzystać z formularza kontaktowego.

 

Nasza tematyka badawcza:

1. Metody analizy regionalnej i lokalnej.

2. Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej

3. Procesy konwergencji społeczno-ekonomicznej oraz modelowanie struktur i procesów przestrzennych.

4. Zmiany struktur społeczno-gospodarczych w Polsce i Europie w warunkach globalizacji i integracji międzynarodowej.

5. Zmiany w strukturze przestrzennej rolnictwa i obszarów wiejskich Wielkopolski, Polski i krajów Unii Europejskiej.

6. Planowanie, gospodarka przestrzenna i rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym i transgranicznym.

7. Współczesne uwarunkowania, mechanizmy i tendencje rozwoju miast i regionów.

8. Miasta, metropolie i obszary metropolitalne w Polsce i Europie – struktura przestrzenna, funkcje, zarządzanie i rewitalizacja.

9. Zachowania przestrzenne człowieka w środowisku miejskim.

Bardziej szczegółowe informacje o tematyce prowadzonych badań znajdą Państwo na stronach poszczególnych zakładów:

 

Ponadto, w ramach Instytutu działają:

Wybrani partnerzy:

logo_p                  LOGO_POZNAN_PL_RGB_bz                       Logo_pionowe_w_formacie_JPG             UMWWm