Archiwalne:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej: kontekst geograficzny” (21-23 czerwca 2015 r., Poznań) oraz  warsztaty geograficzne „Społeczno-ekonomiczna transformacja Polski(24-29 czerwca 2015 r.).

http://integration2015.amu.edu.pl/