Kontakt

adcier@amu.edu.pl

Wykształcenie

Magister geografii, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna – 2001 r., Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Temat pracy: Połączenia transportowe Ostrowa Wlkp., promotor: prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak.
Studia podyplomowe Fizyka z astronomią – 2008 r., Wydział Fizyki UAM
Magister matematyki, specjalność: nauczycielska – matematyka i informatyka – 2009 r., Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Temat pracy: Zastosowanie równań różniczkowych w naukach geograficznych i geologicznych., promotor: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

Pełnione funkcje

Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Ekonometrii Przestrzennej
Członek Rady Instytutu
Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Poznaniu

 

Cierniak Adrian