Kontakt

bako@amu.edu.pl

Wykształcenie

Magister geografii (specjalność geografia społeczno-ekonomiczna) – 1993 r.,
Temat pracy: Struktura przestrzenna sfery usług w gminie Nowy Tomyśl
promotor: prof. dr hab. Henryk Rogacki
Doktor nauk o Ziemi – 2002 r.,
Temat pracy: Rozwój społeczno-gospodarczy Nowego Tomyśla w okresie transformacji systemowej
promotor pracy – prof. dr hab. Teresa Czyż.

Zainteresowania naukowe

przekształcenia strukturalne i funkcjonalne małych miast
rola małych miast w regionalnych systemach osadniczych
nowe miasta w sieci osadniczej Polski
geografia miast
geografia usług – rozwój usług i ich rola w rozwoju lokalnym i regionalnym
rozwój regionalny Polski
teoria regionu społeczno-ekonomicznego i metody regionalizacji
zróżnicowanie poziomu i warunków życia

Publikacje i działalność konferencyjna