Kontakt

cezary_madry@o2.pl

Wykształcenie

dr Nauk o Ziemi w zakresie geografii (2004),
mgr geografii (1999),
mgr etnologii (1998).

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Dziekana do spraw kontaktów naukowych i dydaktycznych ze Wschodem.

Zainteresowania naukowe

Geografia społeczno-ekonomiczna, procesy społeczno-ekonomiczne i etniczne na obszarze poradzieckim, współpraca międzynarodowa jednostek administracji samorządowej w Polsce.

Publikacje i działalność konferencyjna

Mądry Cezary