Kontakt

adam.radzimski@amu.edu.pl
adamradzimski.wordpres.com
https://www.researchgate.net/profile/Adam_Radzimski
infn.academia.edu/AdamRadzimski

Wykształcenie

2006: magister gospodarki przestrzennej
2009: doktor nauk o Ziemi
2013: studia podyplomowe wyceny nieruchomości
Języki obce: angielski, niemiecki (poziom zaawansowany), włoski (poziom średniozaawansowany), rosyjski (poziom podstawowy)

Pełnione funkcje

Adiunkt w Zakładzie Ekonometrii Przestrzennej
Stały współpracownik AESOP Young Academics Blog
Opiekun roku na kierunku gospodarka przestrzenna (2013 – 2014 r.)
Członek komisji rekrutacyjnej na kierunku gospodarka przestrzenna (2014 r.)
Zastępca krajowego przedstawiciela w AESOP – Association of European Schools of Planning (2012-2014 r.)
Przedstawiciel doktorantów w Senacie UAM (2008 – 2009 r.)

Zainteresowania naukowe

Zakres tematyczny: geografia miast, planowanie przestrzenne, polityki publiczne, transport, mieszkalnictwo, GIS
Zakres przestrzenny: kraje postsocjalistyczne, Europa Środkowa, Niemcy