Kontakt

ebogacka@amu.edu.pl

Wykształcenie

magister gospodarki przestrzennej – 25.04.2008, temat pracy: Przestępczość w Poznaniu w aspekcie przestrzennym, promotor pracy – prof. zw. dr hab. Zbyszko Chojnicki
doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna – 26.06.2012, temat pracy: Struktura przestrzenna i czynniki przestępczości na obszarze nadgranicznym Polski z Niemcami, promotor pracy – prof. zw. dr hab. Zbyszko Chojnicki

Pełnione funkcje

kierownik praktyk zawodowych na WNGiG na kierunku gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne i studia niestacjonarne
opiekun II roku gospodarki przestrzennej inżynierskiej, studia stacjonarne

Zainteresowania naukowe

geografia przestępczości
geografia sportu

Publikacje i działalność konferencyjna