Kontakt

piotrela@amu.edu.pl

Wykształcenie

wyższe

Pełnione funkcje

Pracownik dydaktyczny

Zainteresowania naukowe

Urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna

Publikacje i działalność konferencyjna

Piotrowska Elżbieta