Kontakt

ewa.wozniak@amu.edu.pl
https://amu.academia.edu/EwaWo%C5%BAniak

Wykształcenie

od 2014 – studia doktoranckie w zakresie geografii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
2012 – 2014 – studia magisterskie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, kierunek: wschodoznawstwo
2011- 2013 – studia magisterskie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek: geografia – specjalność społeczno-ekonomiczna
2008 – 2011 – studia licencjackie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek: geografia

Pełnione funkcje

doktorant w Zakładzie Ekonometrii Przestrzennej IGSEiGP

Zainteresowania naukowe

– potencjał biogospodarki i jej znaczenie w rozwoju regionalnym,
– odnawialne źródła energii,
– rozwój społeczno-ekonomiczny Federacji Rosyjskiej.

Publikacje i działalność konferencyjna

Woźniak Ewa