Kontakt

tatra@amu.edu.pl

Wykształcenie

1994 – mgr socjologii UAM Poznań
1999 – dr nauk o ziemi w specjalności geografia społeczna UAM Poznań
2008 – dr hab. nauk o ziemi UAM Poznań

Pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Zachowań Przestrzennych Człowieka
Delegat Polski w stowarzyszeniu AESOP w latach 2014-2016

Zainteresowania naukowe

W pracy naukowej zajmuje się zachowaniami przestrzennymi człowieka, życiem społeczności lokalnych w mieście, uczestnictwem społecznym (partycypacją) w zarządzaniu miastem.  Podejmuje także rozważania z zakresu socjologii podróży i turystyki.

Publikacje i działalność konferencyjna

Kotus Jacek