Kontakt

jhauke@amu.edu.pl
http://www.researchgate.net/profile/Jan_Hauke

Wykształcenie

wyższe

Pełnione funkcje

W latach2011-2012 zastępca dyrektora IGS-E i GP

Zainteresowania naukowe

Moje badania naukowe koncentrują się głównie na dwóch polach:
– w zakresie matematyki – zajmuję się własnościami porządków macierzowych i innych nierówności związanych z macierzami oraz ich zastosowaniami w statystyce matematycznej,
– w zakresie geografii społeczno- ekonomicznej i badań regionalnych – zajmuję się zróżnicowaniem przestrzennym rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Jestem współautorem ponad 60 artykułów naukowych, z których ponad 30 ukazało się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 15 z tych prac ukazało się w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. 20 prac zostało zrecenzowanych zarówno w Mathematical Review jak i w Zentralblatt MATH.

Publikacje i działalność konferencyjna