Kontakt

dominiak@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Dominiak

Wykształcenie

Magister gospodarki przestrzennej – 2001 r., Temat pracy: Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Środa Wielkopolska, promotor: prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki
Doktor nauk o Ziemi – 2005 r., Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej, promotor pracy – prof. dr hab. Teresa Czyż.

Pełnione funkcje

Adiunkt w Zakładzie Analizy Regionalnej
Opiekun I GP SUM
Executive Editor Quaestiones Geographicae

Zainteresowania naukowe

Otoczenie biznesu i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym
Rola usług w rozwoju lokalnym i regionalnym
Sektor nowoczesnych usług w gospodarce Polski
Działalność innowacyjna jako podstawa gospodarki opartej na wiedzy

Publikacje i działalność konferencyjna