Kontakt

joga@amu.edu.pl

Wykształcenie

mgr geografii

Pełnione funkcje

Członek Rady Wydziału – przedstawicie pracowników naukowo-technicznych.

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie nieruchomościami.

Publikacje i działalność konferencyjna

Gawron Joanna