Kontakt

justwelt@amu.edu.pl

Wykształcenie

1993 – magister geografii, specjalność geografia społeczno-ekonomiczna. Temat pracy: Warunki lokalizacji i rozmieszczenie przemysłu farmaceutycznego w Polsce, promotor pracy – prof. dr hab. H. Rogacki
2001 – doktor nauk geograficznych, Temat pracy: Rozwój przestrzenny systemu bankowego w Polsce w latach 1989 – 2001, promotor pracy – prof. dr hab. H. Rogacki

Pełnione funkcje

Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej
Dyrektor Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych działającym przy Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w ramach Fundacji UAM

Zainteresowania naukowe

tradycyjne i nowoczesne usługi bankowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
nierówności terytorialne w Polsce i na świecie
zróżnicowanie poziomu i warunków życia
przemiany społeczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
społeczne aspekty procesu globalizacji

Publikacje i działalność konferencyjna

Weltrowska Justyna