Kontakt

katakul@amu.edu.pl

Wykształcenie

magister geografii (specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna) – 1997 rok
temat pracy: Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w województwie pilskim w latach 1992-1995
promotor: prof. dr hab. Henryk Rogacki

doktor nauk o Ziemi – 2002 rok
Temat pracy: Zmiany przestrzenne i strukturalne przemysłu na obszarach wiejskich w województwie
wielkopolskim
promotor: prof. dr hab. Henryk Rogacki

Zainteresowania naukowe

przemiany społeczno-gospodarcze w podzielonych miastach polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego obszaru przygranicznego
handel detaliczny w miastach granicznych
kształtowanie się systemów usługowych w miastach podzielonych
zachowania konsumentów w obszarach przygranicznych
przekształcenia strukturalne i funkcjonalne miast granicznych
geografia kultury
geografia wyborcza

Publikacje i działalność konferencyjna