_F1A1896 

 

 

 

Kontakt

mierzeja@amu.edu.pl

 

 

 

 

Wykształcenie

Geograf – mgr 1994, dr 1999, hab. 2010.

Zainteresowania naukowe

zrównoważony rozwój zarówno w sferze społeczno-gospodarczej, jak i przestrzennej,
miasta i procesy w nich zachodzące oraz ich struktura przestrzenna decydująca o sposobie funkcjonowania i jakości życia mieszkańców. Miasta postrzegane są przy tym nie tylko jako jednostki lokalne, ale także jako regiony miejskie ściśle powiązane ze swoją strefą podmiejską,
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, w tym analiza obowiązującego w Polsce systemu planowania przestrzennego i skutków, do jakich prowadzi przyjmowanie na szczeblu gminy konkretnych rozwiązań planistycznych

Publikacje i działalność konferencyjna

Mierzejewska Lidia