Kontakt

szmagda@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Szczepanska2

Wykształcenie

Magister inżynier gospodarki przestrzennej – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002 r.)
Doktor nauk o rolniczych w zakresie ogrodnictwa – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2006 r.)

Pełnione funkcje

Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Żywnościowej i Wsi
Opiekun roku 
(kierunek: Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne, licencjat – nabór 2013 r.)
Członek komitetu organizacyjnego Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych – 2012, 2013, 2014 r.

Zainteresowania naukowe

architektura krajobrazu, krajobraz kulturowy, tereny zieleni, rolnictwo miejskie, obszary wiejskie, odnowa wsi, turystyka i rekreacja

Publikacje i działalność konferencyjna

Szczepańska Magdalena