Kontakt

siniecka@amu.edu.pl

Wykształcenie

2011 – magister inżynier architekt, specjalność: architektura i urbanistyka, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Pełnione funkcje

Opiekun studentów II roku gospodarki przestrzennej licencjackiej

Zainteresowania naukowe

Projektowanie architektoniczne, urbanistyczne oraz planowanie przestrzenne.

Procesy modelowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Projektowanie BIM.

Publikacje i działalność konferencyjna

Siniecka Anna