Kontakt

rakowicz@adu.emu.pl

Wykształcenie

Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, kierunek architektura i urbanistyka

Zainteresowania naukowe

Architektura i urbanistyka, uwarunkowania ładu przestrzennego, projektowanie uniwersalne