Kontakt

bwojtyra@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Wojtyra

Wykształcenie

inżynier – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, kierunek gospodarka przestrzenna;
magister – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek gospodarka przestrzenna, specjalność: planowanie przestrzenne;

Pełnione funkcje

doktorant

Zainteresowania naukowe

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
polityka przestrzenna na obszarach wiejskich,
rozwój regionalny,

Publikacje i działalność konferencyjna

Wojtyra Bartosz