Kontakt

sylwia.gorniak@amu.edu.pl

Wykształcenie

2015: magister gospodarki przestrzennej, specjalność rozwój regionalny; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Churski; temat pracy: Rola środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w finansowaniu zadań własnych gmin powiatu konińskiego w latach 2007–2013

2015: inżynier gospodarki przestrzennej; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, promotor: dr inż. Przemysław Ciesiółka temat pracy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Diamentowej, Miętowej, Nadwarciańskiej i Krzemieniowej w Poznaniu

Zainteresowania naukowe

  • polityka miejska
  • planowanie przestrzenne
  • fundusze unijne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy

 

Publikacje i działalność konferencyjna

Górniak Sylwia