Kontakt

dolata@amu.edu.pl

Wykształcenie

mgr Gospodarki Przestrzennej, dr Nauk o Ziemi

Zainteresowania naukowe

Rozwój społeczno-gospodarczy państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1990 r. ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec Wschodnich
Geografia społeczno-ekonomiczna obszarów przygranicznych, w tym problematyka rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów położonych przy granicy polsko-niemieckiej
Dawne podziały polityczne a współczesne zróżnicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej Europy Środkowo-Wschodniej
Zmienność struktur terytorialno-administracyjnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
Struktury społeczno-przestrzenne miast Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki narodowościowej i wyznaniowej

Publikacje i działalność konferencyjna

Dolata Michał