Kontakt

mrz@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Michal_Rzeszewski
https://amu.academia.edu/MichalRzeszewski

Zainteresowania naukowe

Cyberprzestrzeń, Geosieć, Media społecznościowe, GIS, Zachowania przestrzenne

Publikacje i działalność konferencyjna

Rzeszewski Michał