Kontakt

pamo@amu.edu.pl

Wykształcenie

doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii
mgr prawa

Pełnione funkcje

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Zainteresowania naukowe

– finanse publiczne,
– decentralizacja finansów publicznych i jej zakres,
– prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
– ekonomiczne i finansowe aspekty planowania przestrzennego,
– geografia sportu.

Publikacje i działalność konferencyjna

Motek Paweł