Kontakt

piotr.hektus@amu.edu.pl
https://amu.academia.edu/PiotrHektus

Wykształcenie

Licencjat gospodarki przestrzennej – 2011 r. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Inżynier gospodarki przestrzennej – 2012 r. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Magister gospodarki przestrzennej, specjalność: planowanie przestrzenne – 2013 r. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Pełnione funkcje

Doktorant w Zakładzie Ekonometrii Przestrzennej

Zainteresowania naukowe

– klasyfikacja i regionalizacja przestrzenna
– urbanistyka i planowanie przestrzenne
– geografia miast

Publikacje i działalność konferencyjna

Hektus Piotr