Kontakt

sosinski@amu.edu.pl

Wykształcenie

– magister gospodarki przestrzennej, spec. rozwój regionalny (2011)
– studia inżynierskie z zakresu gospodarki przestrzennej (2013)
– licencja przewodnika turystycznego po Poznaniu (2008)

Pełnione funkcje

– członek Rady Doktorantów WNGiG w roku akademickim 2013/14
– asystent kierownika projektu CIRES – Cities Regrowing Smaller – Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe (w latach 2012-2014)

Zainteresowania naukowe

– integracja pogranicza polsko-niemieckiego
– współczesne uwarunkowania migracji
– stosunki polsko-niemieckie
– geografia historyczna

Publikacje i działalność konferencyjna