Kontakt

hoff@amu.edu.pl

Wykształcenie

Wyższe

Zainteresowania naukowe

Geografia społeczno-ekonomiczna w tym: Geografia rolnictwa, Rozwój regionalny, Rozwój lokalny oraz Statystyka, Kartografia ekonomiczna, Geoinformacja, Fundusze UE,

Publikacje i działalność konferencyjna

Hoffmann Robert