Kontakt

rommaty@wp.pl

Wykształcenie

Wyższe
1974 praca magisterska
1987 praca doktorska
2011 przewód habilitacyjny na podstawie dorobku

Pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej (od 2012)

Zainteresowania naukowe

Geografia społeczno-ekonomiczna

Publikacje i działalność konferencyjna