Kontakt

szas@amu.edu.pl

Wykształcenie

doktor nauk ekonomicznych, magister geografii

Zainteresowania naukowe

zagospodarowanie turystyczne, gospodarka przestrzenna

Publikacje i działalność konferencyjna

Szadziński Stanisław