Kontakt

ulka@amu.edu.pl

Wykształcenie

wyższe / geograf

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych jako Koordynator Wydziałowy programu europejskiego Erasmus – Socrates na UAM (od 2003 do 2006r.)
Koordynator Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) na WNGiG UAM (2003-2006 r.

Zainteresowania naukowe

Geografia społeczno-ekonomiczna, problematyka społecznych aspektów rozwoju lokalnego

Publikacje i działalność konferencyjna