Kontakt

wojtek@amu.edu.pl

Wykształcenie

magister inżynier gospodarki przestrzennej, specjalność rozwój regionalny (UAM Poznań, 2011, 2013)
licencjat administracji, specjalność administracja samorządowa (UAM Poznań, 2012)

Pełnione funkcje

Członek Rady Doktorantów Studium Doktoranckiego na WNGiG UAM (w roku akad. 2014/15)
Przedstawiciel doktorantów w Radzie IGSEiGP UAM (od marca 2014 r.)
Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej (od września 2011 r.)
Przewodniczący Rady Doktorantów Studium Doktoranckiego na WNGiG UAM (w roku akad. 2012/13)
Przedstawiciel doktorantów WNGiG w Radzie WNGiG UAM (w roku akad. 2012/13)
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej na WNGiG UAM (w roku akad. 2011/12)

Zainteresowania naukowe

– klastry oraz sieci w gospodarce regionalnej,
– wykorzystanie funduszy unijnych oraz ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce,
– strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

Publikacje i działalność konferencyjna

Dyba Wojciech