Kontakt

wewert@amu.edu.pl
http://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Ewertowski

Wykształcenie

Magister geografii, specjalność geoinformacja: „Waloryzacja i inwentaryzacja środowiska przyrodniczego na potrzeby projektu Geoparku Morasko„
Inżynier gospodarki przestrzennej: „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Meteorytową i Morasko w Poznaniu„

Zainteresowania naukowe

Przestrzeń publiczna, percepcja przestrzeni, GIS

Publikacje i działalność konferencyjna

Ewertowski Wojciech