Czasopisma:


Rozwój regionalny i polityka regionalna                      
Quaestiones Geographicae

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna                                                                    QG


Publikacje monograficzne finansowane ze środków Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:

Ebert_TOLLE_WDOWICKA

bajerski

beim

Kudlak_2009

parys_stryj_2008

churski_2008

dominiak_2007

rogacki_2008

mackiewicz_2007

stachowiak_2007

meczynski_2007

kotus_2007

kaczmrek_2007

parysek_2007

Ebert S., Tölle A., Wdowicka M. 2012. Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy (Seria Pojęcia planistyczne w Europie) / Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive (Reihe Planungsbegriffe in Europa). Akademie für Raumforschung und Landesplanung ARL i Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Hannover i Poznań.

 

Bajerski A., 2009. Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 roku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Beim M., 2009. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Kudłak R., 2008. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

 

 

Parysek J., Stryjakiewicz T., 2008. Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia nr 79. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

 

 

Dominiak J. (red.), 2008. Przemiany w sferze usług w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Rogacki H. (red.), 2007. Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 

 

Maćkiewicz B., 2007. Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995–2000. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Stachowiak K., 2007. Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce . Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Męczyński M., 2007. Przestrzenne zróżnicowanie i dyfuzja technologii informacyjno-komunikacyjnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Kotus J., 2007. Natura wielkomiejskich sąsiedztw – analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Seria Geografia nr 77. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

 

Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Parysek J. J., 2007. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.