Dyrektor Instytutu

» prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych

» dr Paweł Motek

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. administracyjno-ekonomicznych

» prof. UAM dr hab. Paweł Churski