Kierownik zakładu:

prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak

Pracownicy Zakładu:

prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk – profesor

dr Tomasz Kossowski – adiunkt

dr Adam Radzimski – adiunkt

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz – wykładowca

mgr Adrian Cierniak – pracownik naukowo-techniczny

mgr Sara Zielińska – doktorant