www.zprie.amu.edu.pl

Kierownik zakładu:

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Pracownicy zakładu:

dr inż Przemysław Ciesiółka
dr Jędrzej Gadziński
dr Bartłomiej Kołsut
dr Robert Kudłak
dr Michał Męczyński
dr Paweł Motek
dr Krzysztof Stachowiak

mgr Emilia Jaroszewska
mgr inż. Wojciech Dyba
mgr Filip Bebenow
mgr Janusz Górny
mgr inż. Piotr Sosiński
mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia

Problematyka badawcza zakładu

 1. Rozwój miast i regionów ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora kreatywnego
 2. Polityka miejska i regionalna
 3. Kurczenie się miast i strategie ich regeneracji
 4. Sieciowe formy organizacji przestrzennej
 5. Procesy integracyjne w obszarach przygranicznych
 6. Integracyjne funkcje układów transportowych

 

Tematy realizowanych (aktualnie) rozpraw doktorskich, habilitacyjnych itp.

Rozprawy habilitacyjne:

Przemysław Ciesiółka – Rewitalizacja na obszarach metropolitalnych w Polsce
Robert Kudłak – Instytucjonalne uwarunkowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Michał Męczyński – Czynniki kształtujące rynek pracy klasy kreatywnej
Paweł Motek – Instytucjonalne oraz społeczno-gospodarcze uwarunkowania finansów samorządów terytorialnych
Krzysztof Stachowiak – Mechanizmy funkcjonowania i rozwoju gospodarki kreatywnej

Rozprawy doktorskie:

Wojciech Dyba – Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej
Janusz Górny – Zmiany organizacji przestrzennej transportu kolejowego w Polsce
Emilia Jaroszewska – Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom
Piotr Sosiński – Zróżnicowanie przestrzenne procesu migracji Polaków do Niemiec po 2004 r. i jego uwarunkowania

Realizowane projekty

Mechanizmy funkcjonowania i rozwoju gospodarki kreatywnej. Projekt NCN nr UMO-2011/03/D/HS4/01662. Kierownik: Krzysztof Stachowiak

CIRES [Cities Regrowing Smaller – Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe (Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w kurczących się miastach Europy)], Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, Akcja TU0803; http://www.shrinksmart.eu/

ACRE [Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Englarged Union (Wykorzystanie kreatywnej wiedzy: konkurencyjność europejskich regionów metropolitalnych w rozszerzonej Unii Europejskiej)], 6. Program Ramowy UE, lata 2006-2011; http://www.acre.socsci.uva.nl/

Lista opublikowanych przez pracowników zakładu monografii naukowych (od 2010 r.)

 • Stryjakiewicz T. (red.) 2014. Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 154
 • Kołsut B., Dyba W.M. (red.) 2014. Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 160
 • Stryjakiewicz T., Dyba W.M. 2014. Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim. WROT, Poznań, ss. 82
 • Ciesiółka P. 2013. Proces rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 210
 • Gadziński J., 2013. Funkcjonowanie lokalnego system transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Górny J. 2013. Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 117
 • Kołsut B., 2012. Chojnicko-człuchowski zespół miejski. Poziom rozwoju i wzajemne powiązania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss.82
 • Sosiński P., 2012. Procesy suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Studium gminy Pobiedziska. Wyd. Interprint, Poznań, ss. 112
 • Dyba W.M., Stryjakiewicz T., 2012. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 145
 • Gadziński J., Męczyński M., 2011. Investing in urban sustainable development in Poland. Territorial diagnosis of competitiveness of urban areas in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 180
 • Stryjakiewicz T., Męczyński M., 2010. Atrakcyjność Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 127
 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2010. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 135
 • Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K., 2010. Polityka i strategia wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 102
 • Gadziński J., 2010. Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 13. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań